Nieuwe Service Leadership Course met masterclasses van o.a. Herman Pleij, Ivo van Hove en René ten Bos!

Nieuwe Service Leadership Course met masterclasses van o.a. Herman Pleij, Ivo van Hove en René ten Bos!

04-12-2017

In maart 2018 gaat er weer een nieuwe Service Leadership Course van start. Deze postacademische leergang voor directeuren en leden raad van bestuur van grote dienstverlenende organisaties omvat in totaal 8 werkconferenties van elk 2,5 dag. Centrale vraag in de leergang is de vraag hoe organisaties een duurzame verbinding met hun klanten tot stand kunnen brengen. Transformatie van de oude naar de nieuwe wereld is hierin een centraal thema.

Elke werkconferentie heeft een andere inleider, een wetenschapper die ingaat op de belangrijkste inzichten en ontwikkelingen binnen zijn vakgebied. Naast overdracht van kennis worden deelnemers middels allerlei opdrachten uitgedaagd om de wetenschappelijke kennis toe te passen op vraagstukken die leven binnen de eigen organisatie.

Komend jaar (2018) bouwen we in de leergang een aantal masterclasses in met bekende mensen die binnen een heel ander vakgebied hun sporen hebben verdiend: een historicus, een bioloog, een filosoof, een architect, een regisseur of een dirigent. Het idee achter deze masterclasses is dat we deelnemers willen uitdagen om vanuit een heel ander perspectief te laten kijken naar hun eigen organisatie, de vraagstukken die daar leven, en hun eigen persoonlijke rol binnen die organisatie.

We hebben op dit moment Herman Pleij (hoogleraar cultuurgeschiedenis), Ivo van Hove (directeur toneelgroep Amsterdam, producties van hem zijn te zien over de hele wereld) en René ten Bos (organisatie-adviseur, filosoof, denker des vaderlands) bereid gevonden een masterclass te verzorgen. En we zijn nog bezig een aantal andere prominenten aan ons te verbinden.

Bent u geïnteresseerd in deze leergang? Meer informatie kunt u vinden op onze site. Of u kunt een mail sturen naar welkom@serviceleadership.nl.

Schrijf nu in en verzeker u van een plaats in de nieuwe Service Leadership Course!