Consument wil meer zicht op duurzaamheid

Consument wil meer zicht op duurzaamheid

15-01-2021
Redactie Customerfirst

Consumenten willen meer transparantie omtrent informatie over duurzaamheid. Zij willen bijvoorbeeld dat modebedrijven zich verantwoordelijk gedragen en rekening houden met maatschappelijke- en milieueffecten van hun producten. Bewuster winkelen is steeds vaker aan de orde tijdens (online) modeaankopen. 

Onderzoek onder consumenten over hun online modeaankopen wijst uit dat 25% van de modeconsumenten online onderzoek heeft gedaan naar de mate van duurzaamheid van een merk. Ruim een derde verklaarde dat ze geen online aankoop zouden doen als ze ontdekten dat de verpakking niet milieuvriendelijk was. 23% van de ondervraagden herhaalaankopen hebben gedaan op basis van de duurzaamheidsreferenties.

Vuistregels
Waar het volgens onderzoek nog aan ontbreekt om duurzamer te kunnen kiezen is toegankelijke informatie (34%), een gebrek aan duurzame opties (32%) en de kosten (30%). De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft eind 2020 het concept Leidraad Duurzaamheidsclaims gepubliceerd, waarin enkele vuistregels voor bedrijven worden gegeven. Aan de hand van de ACM-leidraad hebben GS1 Nederland, Modint en retailservice organisatie Euretco gekeken die duurzaamheidsinformatie van toegevoegde waarde kan zijn voor de consument. Op basis daarvan is er nu een set met duurzaamheidskenmerken in GS1 Fashion Base opgenomen.

Bron: www.customerfirst.nl

Redactie Customerfirst