ISL start met nieuwe collegereeks 'De Stijl van de Leider: over leiderschap in de 21e eeuw'

ISL start met nieuwe collegereeks 'De Stijl van de Leider: over leiderschap in de 21e eeuw'

28-06-2019

De wereld is volop in beweging. De huidige tijd vraagt om sterke leiders die een duidelijke visie hebben op waar hun organisatie naar toe gaat. Leiders die snel en flexibel kunnen inspelen op de veranderende eisen die de omgeving aan hun organisatie stelt. Leiders die de verbinding kunnen leggen met hun omgeving. Maar bovenal leiders die in staat zijn medewerkers te inspireren.

Op 30 oktober 2019 start het Institute for Service Leadership daarom met een nieuwe reeks avondcolleges over 'De Stijl van de Leider: leiderschap in de 21e eeuw'. Een unieke kans om kennis te maken met de meest recente inzichten over leiderschap en hoe u hier (toekomstig) leider gebruik van kunt maken!
In de Collegereeks De Stijl van de Leider wordt ingegaan op de vraag wat in de huiidge tijd gevraagd wordt van leiders. Welke rol speelt bezieleing en inspiratie in de organisatie? Hoe kun je als leider verbinding maken met medewerkers en klanten? Welke leiderschapsstijlen zijn effectief? En hoe kun je als leider snel en flexibel inspelen op veranderingen binnen en buiten de organisatie?

We hebben voor deze collegereeks acht vooraanstaande hoogleraren op het gebied van leiderschap bereid gevonden hun kennis en inzichten met ons te delen. Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Bezieling en inspiratie in leiderschap, De leider als coach, Frits Philips, Paradox
  • Leiderschap in 3D: Dream-dance-deliver als leiderschapsdimensies, Lidewey van der Sluis, Hoogleraar Nyenrode Business University
  • Over leiders en hun volgers, De rol van religie in leiderschap, René ten Bos, Hoogleraar Radboud Universiteit in Nijmegen
  • Omgaan met de paradox van efficiëntie en flexibiliteit, De constructieve rol van taal, Liselore Havermans, Assistent-professor Vrije Universiteit Amsterdam
  • Vakdeskundigheid en collectieve ambitie, Differentiatie in aansturing, Mathieu Weggeman, Hoogleraar TU Eindhoven
  • Waardegedreven Leiderschap, Gabriël Anthonio, Hoogleraar RijksUniversiteit Groningen
  • De invloed van de complexiteit van de context op besturing en leiderschap, Freek Peters, Hoogleraar Tilburg University
  • Leadership Agility: wat zijn de sterktes en valkuilen van jouw leiderschapsstijlen?, Ron Meyer, Hoogleraar Tilburg University

Tijd en locatie

De colleges worden gegeven op Landgoed de Heiligenberg in Leusden. Voor een actueel overzicht van de colleges zie het collegerooster. Landgoed De Heiligenberg is goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer. De colleges beginnen om 16.00 uur en duren tot ongeveer 19.00 uur.

Investering

Uw investering om deel te nemen aan deze inspirerende collegereeks bedraagt voor leden van The Customer Connection en Institute for Service Leadership € 2.650,- (excl. BTW) en voor niet-leden van het netwerk € 2.950,- (excl. BTW). Bij deze kosten zijn inbegrepen de kosten van koffie, thee, snack, een boekenpakket en opleidingsmateriaal. Tot twee weken voor aanvang van de collegereeks kunt u zich kosteloos afmelden. Daarna worden de deelnamekosten in rekening gebracht.

Meer informatie

Voor meer informatie en de brochure van deze collegereeks vindt u op onze site. U kunt ook contact opnemen met Harald Pol. Hij is bereikbaar via email h.pol@serviceleadership.nl. Aanmelden kan via de aanmeldbutton op deze pagina.