Inspirerende Leergang Leiderschap en Transformatie van Klantgerichte Organisaties

Inspirerende Leergang Leiderschap en Transformatie van Klantgerichte Organisaties

Korte omschrijving

Op 28 en 29 oktober as. start het ISL met de leergang Leiderschap en Transformatie van Klantgerichte Organisaties, een inspirerende leergang voor top executives (raad van bestuur, directie, middenkader) die de ambitie en opdracht hebben om hun organisatie voor te bereiden op en toe te leiden naar de nieuwe wereld waarin het gebruik van data en digitale technologie een steeds belangrijker rol speelt.

Inhoud

Technologische ontwikkelingen hebben de manier waarop consumenten met elkaar en met aanbieders communiceren, radicaal veranderd. De technieken die worden gebruikt voor informatieopslag en ­overdracht, zijn geminiaturiseerd, gepersonaliseerd, gedigitaliseerd en gemobiliseerd. Dit dwingt organisaties na te denken over digitale transformatie. Maar zijn managers hier wel klaar voor? Onderzoek van Wipro Digital onder 400 Amerikaanse bedrijven laat zien dat dit nog verre van het geval is. Vermoedelijk is dit in ons land niet veel anders.

De digitale transformatie, waar iedereen de mond vol van heeft, zorgt volgens Wipro Digital voor een leiderschapscrisis in de vergaderkamers van veel grote ondernemingen. Alle investeringen en moeite ten spijt is slechts de helft van de onderzochte organisaties in staat een succesvolle digitale transformatiestrategie uit te voeren. Bij veel bedrijven overheerst de twijfel: één op de vijf senior managers geeft zelfs toe investeringen in digitale transformatie als tijdverspilling te beschouwen.

Digitalisering vraagt om een geheel andere cultuur binnen de organisatie en een geheel andere vorm van leiderschap. Door het ontstaan van persoonlijke netwerken krijgt de samenleving een heel ander gezicht. Ieder individu heeft zijn eigen persoonlijke gedragspatronen en daarmee zijn eigen wensen en voorkeuren. Dit alles maakt dat het aangaan van verbindingen met klanten voor bedrijven een steeds grotere uitdaging wordt omdat er geen collectieve coördinatie meer is.

In de Leergang Leiderschap en Transformatie wordt onderzocht welke veranderingen er plaatsvinden in de samenleving, hoe je daar als organisatie op kan inspelen en als leider sturing kan geven aan dit veranderingsproces. Dat de samenleving snel aan het veranderen is, is voor iedereen wel duidelijk. Dat dit vraagt om een andere manier van kijken naar organisaties en de manier waarop organisaties met hun klanten omgaan, is ook duidelijk. De rode draad in de Leergang Leiderschap en Transformatie is:

Wat betekent de snel veranderende economie voor mijn rol als leider, hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn organisatie adequaat inspeelt op de eisen van de 21e eeuw en hoe kan mijn organisatie een duurzame en betekenisvolle verbinding met klanten tot stand brengen en in stand houden?”

Tijdens de opleiding komen verschillende thema’s aan de orde. Deze thema's worden benaderd vanuit het perspectief van leiderschap en verandermanagement. Tijdens de leergang wordt ingegaan op de Beleveniseconomie, de Datagedreven Economie, de Digitale Ecconomie en de Deeleconomie. De te behandelen thematiek is toegespitst op de specifieke expertise van de docenten, maar binnen het gekozen thema is voldoende ruimte om in te gaan op deelthema’s die voor deelnemers interessant zijn.

Deze inspirerende leergang bestaat uit 6 werkconferenties van elk 2,5 dag, verspreid over een periode van 6 maanden. Elke werkconferentie heeft andere inleiders, wetenschappers die ingaan op de belangrijkste inzichten en ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Naast overdracht van kennis worden deelnemers middels allerlei opdrachten uitgedaagd om de wetenschappelijke kennis toe te passen op vraagstukken die leven binnen de eigen organisatie. Centraal in de leergang staat transformatie van de oude naar de nieuwe wereld.

Doelstelling

De leergang wil u in staat stellen om door een interactieve benadering de kloof tussen theorie en praktijk te overbruggen:

 • Door u te laten ervaren dat theorie en praktijk kunnen passen als een deksel op een doos.
 • Door u te laten ervaren hoe theoretische kennis zin en betekenis kan geven aan uw praktijk
 • Door orde en structuur te scheppen en u een model aan te bieden voor uw dagelijks handelen.

De leergang biedt theoretische kennis op hoog niveau voor praktische mensen op hoog niveau.

Werkvorm

De gehanteerde werkvorm wordt gekenmerkt door een hoge mate van vraagsturing. Wensen en behoeften van docenten, deelnemers en de organisaties die zij vertegenwoordigen, komen in het proces centraal te staan. Er wordt een platform gecreëerd waar docenten en deelnemers hun kennis en ervaring rondom vooraf geselecteerde thema’s kunnen delen. Dit gaat volgens de principes van de interactieve academie.

De betrokken docenten gaan elk vanuit hun eigen discipline samen met de deelnemers op zoek naar een antwoord op de centrale vraag en aanverwante vragen die door deelnemers zelf worden ingebracht. De opleiding moet resulteren in een aantal praktisch toepasbare marketingconcepten waarmee de deelnemers zichzelf en hun organisaties een blijvend voordeel in hun sector kunnen verschaffen.

De leergang wordt hiermee een zelfconstruerende opleiding met weliswaar een centraal leitmotiv, maar waarbij iedereen elkaar’s leermeester is en iedereen zijn eigen inleider.

Opzet leergang
 
De leergang bestaat uit 6 blokken van elk twee en een halve dag. Elke deelnemer formuleert bij aanvang van de leergang een individuele leeropdracht die centraal komt  te staan tijdens de leergang. Daarnaast neemt de deelnemer een opdracht mee die binnen de eigen organisatie gerealiseerd moet worden gedurende de looptijd van de leergang (een eigen casus).

Elk blok omvat vijf dagdelen en heeft in de basis dezelfde opbouw. In deze vijf dagdelen komen de drie leerniveau’s aan de orde. Wat er verder tijdens de blokken gebeurt is afhankelijk van de behoeften van deelnemers en begeleiders. De werkconferenties worden begeleid door de betrokken hoogleraren en een procesbegeleider van het Institute for Service Leadership. 

Gedurende de leergang wordt de deelnemer gecoached op het realiseren van zijn persoonlijke en  organisatie-doel. Tijdens de bijeenkomsten is er volop ruimte voor inbreng van de eigen casus.  Daarnaast wordt standaard een dagdeel ingeruimd voor intervisie waarin de eigen casus kan worden  besproken met andere deelnemers.

Programma

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen en sprekers:

28 en 29 oktober 2021: Organisaties in verandering

 • Service Leadership: van oude naar nieuwe wereld, Prof. dr. Teun Hardjono, hoogleraar kwaliteitsmanagement
 • De organisatie van de toekomst, Prof. Ard-Pieter de Man, Vrije Universiteit Amsterdam

18 en 19 november 2021: Leiderschap in de 21e eeuw

 • 'Next generation leadership', Prof. Freek Peters, Universiteit Tilburg
 • Leadership Agility, Prof. Ron Meyer, Universiteit Tilburg

9  en 10 december 2021: De Beleveniseconomie

 • Klantbeleving als uitgangspunt voor de klantstrategie, Dr. Harald Pol, Institute Service Leadership
 • De beleving van de klant door verschillende stadia van de customer journey en de inzet van technologie om de klantbeleving te verbeteren", Prof.dr. Mirella Kleijnen, Vrije Universiteit Amsterdam

13 en 14 januari 2022: De Datagedreven Economie

 • Waardecreatie vanuit big data, Prof. Dr. Hans Borgman, Universiteit van Amsterdam
 • Naar een succesvolle infrastructuur voor digitale dienstverlening, Prof. Dr. Jos van Hillegersberg, Universiteit Twente

10 en 11 februari 2022: De Digitale Economie

 • Groeistrategieën in de digitale wereld, Prof. Dr. Kitty Koelemeijer, Nyenrode University
 • De invloed van digitalisering op klantbeleving, Prof. Dr. Ko de Ruyter, King’s College London

10 en 11 maart 2022: Leiderschap in verandering

 • Het realiseren van strategische en duurzame verandering, Dr. Kilian Bennebroek Gravenhorst, oprichter Pluspulse, auteur van ‘De Veranderversneller’

 • Eindpresentatie Organisatiecasus Deelnemers

Diploma

Aan het eind van de opleiding ontvangt de deelnemer een deelnamecertificaat. Om in aanmerking te komen voor het diploma moet de deelnemer alle werkconferenties hebben bijgewoond en moet de eindopdracht met succes worden voltooid. De eindopdracht zal worden beoordeeld door een  professionele vakjury, bestaande uit (een selectie van) docenten van de opleiding.

Investering

De totale studiebelasting bedraagt ongeveer 225 studie-uren, bestaand uit contacturen, zelfstudie, coaching, intervisie-bijeenkomsten en werken aan de leeropdracht. De doorlooptijd van het programma is acht maanden. De kosten van deelname zijn afhankelijk van de gekozen werkvorm.

Toelating

Door het karakter van de leergang is er plaats voor maximaal 10 deelnemers. De groep wordt zo samengesteld dat de deelnemers ook voor elkaar interessante gesprekspartners zijn. De leergang start met een intake gesprek waarin de individuele leerdoelen en verwachtingen van deelnemers onderwerp van gesprek zullen zijn.

Locatie

De werkconferenties vinden plaats op een nader te bepalen locatie in de omgeving van Utrecht. Deelnemers overnachten in het hotel zodat de tijd efficiënt kan worden gebruikt en optimaal gebruik gemaakt kan worden van het groepsproces.

Inschrijven

De opleiding wordt zowel op in-company basis als op basis van open inschrijving aangeboden. De leergang Leiderschap en Transformatie gaat van start op 28 oktober 2021. Meer informatie over de leergang vindt u in onze brochure.

Doelgroep

De opleiding richt zich op top executives (raad van bestuur en directie) van middelgrote en grotere Nederlandse ondernemingen (meer dan 50 werknemers) in de profit en non-profit. De opleiding is interessant voor mensen:

 • die theorie praktisch willen maken en zelf op zoek willen gaan naar de wijze waarop theorie en praktijk elkaar versterken en aansluiten bij de eigen persoon en werksituatie
 • die niet alleen willen consumeren maar ook bereid zijn een diepte investering te doen in het eigen bedrijf en in de eigen persoon?
 • die zich willen laten inspireren door ervaringen in andere vakgebieden en in andere branches, door ideeën vanuit een totaal andere omgeving toepasbaar te maken in de eigen werksituatie

Docenten

De supervisie over en coördinatie van de leergang is in handen van een deskundige programma manager van het Institute for Service Leadership. De werkconferenties worden inhoudelijk verzorgd door topwetenschappers werkzaam bij verschillende Nederlandse universiteiten. Tijdens de leergang worden deelnemers begeleid door een leermanager die deelnemers helpt in het realiseren van hun persoonlijke ambities en doelstellingen.

Cursusdata

Blok 1

donderdag28oktober2021
0900
zaterdag29oktober2022
1700
Kosten
€ 9.500,- excl BTW, incl. opleidingsmateriaal en verblijfkosten
Minimum aantal deelnemers
8
Maximum aantal deelnemers
12