Masterclass Growth Marketing in B2B: duurzame klantrelaties in het digitale tijdperk

Masterclass Growth Marketing in B2B: duurzame klantrelaties in het digitale tijdperk

Korte omschrijving

Masterclass van één dag waarin je leert wat de bouwstenen zijn van een duurzame klantrelatie en hoe je in het digitale tijdperk de verbinding met potentiële klanten kunt aangaan en hoe je de verbinding met bestaande klanten kunt houden.

Inhoud

De coronacrisis heeft de manier waarop organisaties met klanten omgaan, blijvend veranderd. De digitale kanalen nemen – nog meer dan voorheen – een centrale plaats in in de communicatie tussen klant en organisatie. Dat betekent ook dat organisaties zich moeten bezinnen op de vraag hoe zij nu en in de toekomst nieuwe klanten naar zich toe kunnen trekken en bestaande klanten kunnen behouden. De traditionele marketing lijkt niet meer afdoende, ook niet in B2B.

Growth Marketing' lijkt het antwoord op het snel veranderende ecosysteem van vragers en aanbieders. Ook in de B2B wint growth marketing aan populariteit. Een succesvolle groeistrategie van B2B-organisaties rust in het digitale tijdperk op drie pijlers: content, customer experience (CX) en referrals.

Het digitale tijdperk maakt de uitdaging om in verbinding met je klanten te komen en te blijven nog groter. Welke middelen zet je hier voor in en welke boodschap ga je gebruiken? Hoe kun je het gedrag van klanten beïnvloeden met gebruik van digitale middelen? En waar zijn digitale kanalen anders dan de traditionele?

Programma

Tijdens de opleiding staat de CX Groeicyclus van het Institute for Service Leadership centraal. In deze opleiding zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

  • Klantbeleving als basis voor een groeistrategie
  • Naar een duurzame en betekenisvolle relatie in het digitale tijdperk
  • Werven en behouden van klanten in een digitale omgeving
  • Het opzetten van een (digitale) communicatiestrategie: digitale media, content en referrals
  • Het langs digitale wegen managen van verwachtingen van klanten

De opleiding

Alle opleidingen van het Institute for Service Leadership zijn praktijkgericht, resultaatgericht en toegesneden op de specifieke ervaring van de deelnemers. Naast overdracht van kennis over verschillende aspecten, gaan deelnemers zelf aan de slag met praktijkgerichte oefeningen. In de opleiding wordt aansluiting gezocht bij de specifieke bedrijfs- en marktsituatie van de deelnemers. Hiermee kunnen we het van elkaar leren heel concreet maken.

Open inschrijving of in-company

Deze opleiding is zowel op basis van open inschrijving als op in-company basis beschikbaar. De open inschrijving opleidingen kennen 
een vaste opzet. Bij de in-company opleidingen kunnen we de opzet van de opleiding volledig op uw eigen individuele behoeften afstemmen. Hierbij hanteren wij een praktische, pragmatische en adviserende aanpak. Deze is altijd gericht op het verder ontwikkelen 
van het potentieel van uw mensen en uw organisatie.

Doelgroep

Deze opleiding is bestemd voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het beheer van klantrelaties (relatie- of accountmanagers) en op een meer proactieve wijze invulling willen geven aan de relatie met hun klanten.

Docenten

De opleiding wordt verzorgd door één van de deskundige docenten van het Institute for Service Leadership.

Cursusdatum

Kosten
Op aanvraag
Minimum aantal deelnemers
6
Maximum aantal deelnemers
12