Collegereeks De Klant in het Digitale Tijdperk: over data, digits & smart technology

Collegereeks De Klant in het Digitale Tijdperk: over data, digits & smart technology

Korte omschrijving

Inspirerende collegereeks van 8 avondcolleges waarin topwetenschappers van verschillende universiteiten ingaan op de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en dataficering. En wat de consequenties hiervan zijn voor de manier waarop organisaties met hun klanten omgaan. Ingegaan wordt op de inzet van chatbots, AI, deepfake, mens-machine interactie en de effecten hiervan op klantbeleving.

Inhoud

Technologische ontwikkelingen hebben de manier waarop consumenten met elkaar en met aanbieders communiceren, radicaal veranderd. De technieken die worden gebruikt voor informatie-opslag en -overdracht, zijn geminiaturiseerd, gepersonaliseerd, gedigitaliseerd en gemobiliseerd. Denk aan internet, mobiele telefoons, laptops, PDA’s, i-Pods en draadloze Bluetooth-verbindingen. Door deze ontwikkelingen is aan het begrip klantbeleving en aan de verbinding die organisaties met klanten hebben, een hele nieuwe dimensie toegevoegd. Deze nieuwe collegereeks van het Institute for Service Leadership gaat in op de vraag hoe de klant van de toekomst er uit ziet en hoe hij of zij zich zal gaan gedragen in de nieuwe wereld. En op de vraag wat dit voor gevolgen zal hebben voor marketing, service en klantbeleving.

Digitalisering is niet meer weg te denken uit de agenda en vergaderkamers van publieke en private organisaties. Organisaties zien de voordelen van digitalisering: processen kunnen efficiënter worden ingericht en de klantbeleving kan worden geoptimaliseerd. Desondanks blijkt dat de digitalisering bij veel organisaties langzamer gaat dan verwacht en dat organisaties nog een lange weg te gaan hebben om hun dienstverlening te digitaliseren of zelfs te transformeren. Uit recent onderzoek van Wipro is ook gebleken dat managers vaak geen idee hebben wat digitalisering gaat betekenen voor hun eigen werk en voor het speelveld van de eigen organisatie.

Belangrijke reden voor het achterblijven van de digitalisering is dat de digitaliseringsstrategieën vaak gericht zijn op het efficiënter en goedkoper inrichten van de processen en niet op de beleving van de klant. Om digitalisering te laten slagen moeten organisaties echter heel goed weten wat zij moeten doen om de digitalisering niet alleen vanuit organisatieperspectief, maar ook vanuit klantperspectief succesvol te maken. Omdat dit perspectief tot nu toe onderbelicht is gebleven, zal deze collegereeks hier uitvoerig op ingaan.

Doel

Het belangrijkste doel van deze serie colleges is meer inzicht te krijgen de huidige technologische ontwikkelingen en de gevolgen hiervan voor houding en gedrag van de klant. Daarnaast geeft de collegereeks meer inzicht in de toekomstige rol van marketing, communicatie, klantenservice en klantbeleving.

Programma

 • Drivers van digitale transformatie, Jos van Hillegersberg, Hoogleraar Informatiemanagement Universiteit Twente
 • De platformeconomie, Cor Molenaar, Hoogleraar Marketing, Erasmus Universiteit
 • Groeistrategieën in de digitale wereld, Kitty Koelemeijer, Hoogleraar Marketing & Retailing, Nyenrode Business Universiteit
 • Het bouwen van een menselijk merk met inzet van digitale technologie, Lotte Willemsen, Lector Hogeschool Rotterdam
 • Meerwaarde creëren met big data, Hans Borgman, Hoogleraar Digital Business, Universiteit van Amsterdam
 • De rol van sociale media in merkbeleving, Peter Kerkhof, Hoogleraar hoogleraar Social Media. Vrije Universiteit Amsterdam
 • Mens-machine interactie, kunstmatige intelligentie, Tibor Bosse, Hoogleraar Communicatie en Kunstmatige Intelligentie, Radboud Universiteit
 • De invloed van technologie op menselijk gedrag, Ciano Aydin, Hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek, Universiteit Twente

Organisatie

De colleges worden gegeven door de meest toonaangevende hoogleraren op het gebied van digitalisering, online marketing, contentmarketing, big data, omnichannel retailing, channel direction, sociale media en marketing technology. Alle docenten hebben hun strepen in onderwijs en onderzoek meer dan verdiend. De procesbegeleiding is in handen van één van de deskundige procesbegeleiders van het Institute for Service Leadership.

Tijd en locatie

De colleges worden verspreid over acht middagen vanaf 16.00 uur tot ongeveer 19.00 uur en zullen plaatsvinden in Het Berghotel in Amersfoort.

Investering

De kosten van deelname aan deze collegereeks bedragen voor leden van The Customer Connection en Institute for Service Leadership € 2.950,- (excl. BTW) en voor niet-leden van het netwerk € 3.250,- (excl. BTW). Bij deze kosten zijn inbegrepen de kosten van koffie, thee en opleidingsmateriaal. Tot twee weken voor aanvang van de collegereeks kunt u zich kosteloos afmelden. Daarna worden de deelnamekosten in rekening gebracht.

Voor uw boekenkast

Er zijn de laatste jaren een aantal interessante boeken verschenen over de onderwerpen die tijdens de collegereeks worden behandeld. Wij selecteerden de volgende bestsellers voor u:

 • De kracht van platformstrategie, Cor Molenaar
 • Big Data aan het werk, Thomas Davenport
 • The human brand, Chris Malone & Susan Fiske (Engels)
 • Digital Transformation, Jo Caudron e.a.
 • Digital transformation, Survive in an Era of Mass Extinction, Thomas Siebel

Deelnemers aan de collegereeks ontvangen een gratis exemplaar van deze boeken. Indien u de boeken niet wilt hebben, bieden wij u een korting van € 100,- op de inschrijfkosten. De boeken worden aan het begin van de collegereeks uitgereikt.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deze collegereeks door in te schrijven met de 'aanmeld'-button onderaan deze pagina. Door u aan te melden gaat u akkoord met de op de site vermelde voorwaarden voor aanmelding. U meldt zich aan voor de gehele collegereeks. Aanmelden voor een enkel college is niet mogelijk. U kunt wel een collega in uw plaats laten komen, mocht u zelf verhinderd zijn. U kunt ook met meerdere collega’s op één plaats inschrijven.

Deelnamecertificaat

Indien u minimaal 6 van de 8 colleges heeft bijgewoond, ontvangt u na afloop een deelnamecertificaat.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze collegereeks kunt u contact opnemen met Harald Pol. U kunt hem bereiken via h.pol@serviceleadership.nl of telefonisch op 06-54686418.

Doelgroep

De collegereeks is bestemd voor een ieder die in korte tijd kennis wil nemen van de belangrijkste (wetenschappelijke) inzichten en ontwikkelingen op het gebied van de big data, digitalisering en de toepassing van nieuwe, slimme technologieën. Wij denken hierbij aan managers en professionals die actief zijn op het terrein van marketing, communicatie en customer service.

Cursusdata

Kosten
Leden TCC/ISL: € 2.950,- (excl. BTW, incl. opleidingsmateriaal), niet-leden € 3.250,- (excl. BTW, incl. opleidingsmateriaal
Minimum aantal deelnemers
8
Maximum aantal deelnemers
15

Extra informatie