De Toekomst van de Klant: data, digits & smart technology

De Toekomst van de Klant: data, digits & smart technology

Korte omschrijving

Inspirererend collegereeks van 8 avondcolleges waarin topwetenschappers van verschillende universiteiten ingaan op de belangrijkste ontwikkelingen binnen marketing, service en klantbeleving en de consequenties hiervan voor de manier waarop organisaties met hun klanten omgaan.

Inhoud

Technologische ontwikkelingen hebben de manier waarop consumenten met elkaar en met aanbieders communiceren, radicaal veranderd. De technieken die worden gebruikt voor informatie-opslag en -overdracht, zijn geminiaturiseerd, gepersonaliseerd, gedigitaliseerd en gemobiliseerd. Denk aan internet, mobiele telefoons, laptops, PDA’s, i-Pods en draadloze Bluetooth-verbindingen. Door deze ontwikkelingen is aan het begrip klantbeleving en aan de verbinding die organisaties met klanten hebben, een hele nieuwe dimensie toegevoegd. Een dimensie waardoor sociale verbindingen zich ontwikkelen in de richting van persoonlijke netwerken. Deze nieuwe collegereeks van het Institute for Service Leadership gaat in op de vraag hoe de klant van de toekomst er uit ziet en hoe hij of zij zich zal gaan gedragen in de nieuwe wereld. En op de vraag wat dit voor gevolgen zal hebben voor marketing, service en klantbeleving.

Doel

Het belangrijkste doel van deze serie colleges is meer inzicht te krijgen de huidige technologische ontwikkelingen en de gevolgen hiervan voor houding en gedrag van de klant. Daarnaast geeft de collegereeks meer inzicht in de toekomstige rol van marketing, communicatie, klantenservice en klantbeleving.

Organisatie

De colleges worden gegeven door de meest toonaangevende hoogleraren op het gebied van digitalisering, online marketing, contentmarketing, big data, omnichannel retailing, channel direction, sociale media en marketing technology. Alle docenten hebben hun strepen in onderwijs en onderzoek meer dan verdiend. De procesbegeleiding is in handen van één van de deskundige procesbegeleiders van het Institute for Service Leadership.

Tijd en locatie

De colleges worden verspreid over acht middagen vanaf 16.00 uur tot ongeveer 19.00 uur en zullen plaatsvinden op een nader te bepalen locatie in de omgeving van Utrecht. Investering De kosten van deelname aan deze collegereeks bedragen voor leden van The Customer Connection en Institute for Service Leadership € 3.150,- (excl. BTW) en voor niet-leden van het netwerk € 3.450,- (excl. BTW). Bij deze kosten zijn inbegrepen de kosten van koffie, thee en opleidingsmateriaal. Tot twee weken voor aanvang van de collegereeks kunt u zich kosteloos afmelden. Daarna worden de deelnamekosten in rekening gebracht.

Voor uw boekenkast

Er zijn de laatste jaren een aantal interessante boeken verschenen over de onderwerpen die tijdens de collegereeks worden behandeld. Wij selecteerden de volgende bestsellers voor u:

 • De kracht van platformstrategie, Cor Molenaar
 • Contentmarketing, Bart Lombaerts et al.
 • Big Data, Viktor Mayer-Schönberger & Kenneth Cukier (Engels)
 • The human brand, Chris Malone & Susan Fiske (Engels)
 • The Multichannel Challenge, Hugh Wilson, Rod Street & Lindsay Bruce (Engels) 36,99

Deelnemers aan de collegereeks ontvangen een gratis exemplaar van deze boeken. Indien u de boeken niet wilt hebben, bieden wij u een korting van € 100,- op de inschrijfkosten. De boeken worden aan het begin van de collegereeks uitgereikt.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deze collegereeks door in te schrijven via de site www.serviceleadership.nl. Door u aan te melden gaat u akkoord met de op de site vermelde voorwaarden voor aanmelding. U meldt zich aan voor de gehele collegereeks. Aanmelden voor een enkel college is niet mogelijk. U kunt wel een collega in uw plaats laten komen, mocht u zelf verhinderd zijn. U kunt ook met meerdere collega’s op één plaats inschrijven.

Deelnamecertificaat

Indien u minimaal 6 van de 8 colleges heeft bijgewoond, ontvangt u na afloop een deelnamecertificaat.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze collegereeks kunt u contact opnemen met Harald Pol. U kunt hem bereiken via h.pol@serviceleadership.nl of telefonisch op 06-54686418.

Doelgroep

De collegereeks is bestemd voor een ieder die in korte tijd kennis wil nemen van de belangrijkste (wetenschappelijke) inzichten en ontwikkelingen op het gebied van de big data, digitalisering en de toepassing van nieuwe, slimme technologieën. Wij denken hierbij aan managers en professionals die actief zijn op het terrein van marketing, communicatie en customer service.

Docenten

 • Prof. Jos van Hillegersberg (Universiteit Twente)
 • Prof. Cor Molenaar (Erasmus Universiteit)
 • Prof. Hans Borgman (Universiteit van Amsterdam)
 • Prof. Kitty Koelemeijer (Nyenrode Business Universiteit)
 • Prof. Wolfgang Ebbers (Universiteit Twente)
 • Prof. Peter Kerkhof (Vrije Universiteit Amsterdam)
 • Prof. Ko de Ruyter (City University London)
 • Prof. Ed Peelen (Universiteit van Amsterdam)

Cursusdata

Kosten
Leden TCC/ISL: € 3.150,- (excl. BTW, incl. opleidingsmateriaal), niet-leden € 3.450,-
Minimum aantal deelnemers
8
Maximum aantal deelnemers
15

Extra informatie